Nieuws

BIZ Graan voor Visch

Wat gebeurt er op het bedrijvenpark?

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering en het ondernemersevent

29 november 2023

De ALV bleek een succesvolle vergadering te zijn waar René Klomp en Desirée van Dam als eerst de vloer betraden voor de ALV presentatie. Ze bespraken belangrijke punten voor Graan voor Visch, zoals de jaarrekening van 2022 en begroting voor 2024, ook werden de BIZ-doelstellingen voor Graan voor Visch besproken. Na de presentatie van René en Desirée nam Floris van Galen van advocatenbureau TeekensKarstens notarissen de vloer om een voorlichting te geven over de wet voorkeursrecht gemeenten aan de ondernemers. Na de ALV kwamen de andere gasten binnen, en iedereen genoot van de overheerlijke pizza's die werden gemaakt door de pizza-Amici foodtruck. De avond vervolgde met een interessante presentatie van Myrthe van Klimaatroute, ze besprak bijvoorbeeld waarom het belangrijk is voor ondernemers om hun bedrijven te verduurzamen. Hierna was het de beurt aan Astrid Vermeulen en Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer die een presentatie gaven over het concept ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp. Deze presentatie zorgde voor een levendige discussie met veel kritische vragen vanuit het publiek. Het was een waardevolle sessie waarin belangrijke zaken omtrent dit project aan bod kwamen. De avond werd verder verrijkt door twee inspirerende sprekers. Als eerste sprak scheidsrechter Serdar Gözübüyük,hij vertelde dat ondanks dat de druk soms hoog en uitdagingen groot zijn als ondernemer u altijd uw eigen keuze kunt maken en dat u moet blijven ontwikkelen om succes te behalen. Ook ging het over belang van ondernemers om goed na te denken hoe zij zichzelf presenteren aan de buitenwereld. Zijn inzichten benadrukten het cruciale belang van professionele uitstraling en omgang in de zakenwereld. Vervolgens nam Michel Verheijden het woord en gaf hij een interessante kijk en interactieve lezing gegeven over de kunst van het veranderen. Hierbij werd de zaal uitgedaagd om je oerbrein te leren kennen, de boodschap was stel meer open vragen dat voorkomt aannames. Wij willen alle leden, ondernemers, sprekers en relaties bedanken voor hun komst. Graag blijven wij u informeren doormiddel van deze website, de BIZ Graan voor Visch LinkedIn pagina en onze nieuwsbrief.

Algemene ledenvergadering & Ondernemersevent 2023

14 november 2023

Op dinsdag 28 november 2023 zal de Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd in het ROC, Opaallaan 25 in Hoofddorp. De vergadering zal om 16.00 uur starten en zal maximaal een uur duren, hier worden o.a. de jaarrekening 2023, begroting 2024 en de reservering groot onderhoud met gedeeld met u. Wij hopen u allen hier te mogen ontmoeten. De officiële uitnodiging is onderweg naar alle vastgoedeigenaren. Na de algemene ledenvergadering organiseren wij het ondernemersevent van Graan voor Visch-Zuid. Het wordt een programma met eten, drinken, netwerken, sprekers en ruimte voor uw vragen. Wij zorgen dus dat u zo uit het werk kunt aansluiten! De Gemeente Haarlemmermeer zal veel gestelde vragen beantwoorden over het Concept Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp. Daarnaast hebben wij twee gastsprekers uitgenodigd! Kortom een zeer interessant programma! Wij zorgen voor een maaltijd en de mogelijkheid om te netwerken. De eindtijd zal ongeveer 19.30 uur zijn. Tijdens de pauze heeft u de mogelijkheid om bij een aantal stands vragen te stellen aan o.a. de parkmanager en het bestuur voor meldingen openbaar terrein, gemeente over de WVG en concept ontwikkelkader, klimaatroute over het besparen in energiekosten en onze advocaat omtrent Wet Voorkeursrecht Gemeente. Aanmelden kan via: servicedesk@interglobe.nl

Gemeente Haarlemmermeer publiceert conceptplannen Graan voor Visch Zuid

3 oktober 2023

Het gebied rondom station Hoofddorp moet in de komende twintig jaar transformeren naar een groen en levendig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dat staat in het concept Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag naar de gemeenteraad stuurt. Dit gebied omvat ook het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid. In het document staat hoe Spoorzone Hoofddorp, het gebied rondom het station en Graan voor Visch Zuid, er volgens de gemeente over twintig jaar uit moet zien. Belangrijkste verandering is de komst van zo’n 10.000 woningen. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer en daarom moeten we die gaan bouwen. Daar zijn we al op veel plekken in de gemeente mee bezig, maar in Spoorzone Hoofddorp zal een grote sprong gemaakt worden.” Op 1 november is er een informatiemarkt vanuit de Gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de informatiemarkt kunt u meepraten over de toekomst van Spoorzone en vertellen we u graag meer over de plannen, wat deze plannen voor u betekenen en we beantwoorden uw vragen. Meer informatie kunt u vinden op www.spoorzonehoofddorp.nl

World Cleanup Day 2023

21 september 2023

Tijdens de World Cleanup Day 2023 hebben we ons weer ingezet om de wereld een stukje schoner te maken. Samen met alle deelnemers van dit jaar hebben we vrijdag onze handen uit de mouwen gestoken. We hebben ruim een uur afval verzameld op het bedrijvenpark en zijn van alles tegengekomen. Tijdens zo'n middag afvalprikken besef je pas echt hoeveel afval er eigenlijk op straat ligt. We hopen hiermee ook dat iedereen wat bewuster omgaat met het milieu. Na ruim een uur afval verzameld te hebben zijn we bij Sjapo geëindigd voor een welverdiend hapje en een drankje. Wij willen alle deelnemers van dit jaar bedanken voor het hun inzet en gezelligheid, op naar volgend jaar!

Algemene ledenvergadering

29 november 2022

Op dinsdag 29 november heeft de ALV plaats gevonden in het voormalige ProBibio gebouw op de Opaallaan 1180. Er was een geweldige opkomst! We hadden belangrijke punten op de agenda staan zoals de wet voorkeursrecht welke de gemeente heeft uitgesproken over het bedrijventerrein GVV.

Verlichting

19 november 2022

Meermaals per jaar voeren wij een avondschouw uit waarbij wij de lantaarnpalen controleren en of de verlichting nog allemaal werkzaam is op het bedrijventerrein. Voor de sociale veiligheid is dit van groot belang. Constateert u nu dat een verlichtingsbron het niet doet, geef het aan ons door, dan pakken wij dit verder op.

Enquete resultaten

5 november 2022

Op 10 oktober jl. hebben wij een enquête verspreidt onder de eigenaren en gebruikers van Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch. Als BIZ willen wij graag weten wat er speelt onder de eigenaren/ gebruikers van het bedrijventerrein, uw mening telt tenslotte. Wij hebben respons gehad met knelpunten, maar zeker ook met de antwoorden op de kansen voor verbetering. Daar gaan wij hard mee aan de slag in 2023. Één van de zaken die steeds naar voren komt is het parkeerprobleem en daarmee de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. We houden u hierover uiteraard geïnformeerd!

World Cleanup day 2022

15 september 2022

Ook dit jaar was het weer een geslaagde opruimdag. Samen met de ondernemers van Graan voor Visch Zuid hebben we het bedrijvenpark weer een stuk netter gemaakt. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/ haar deelname! Op naar volgend jaar

Mobiliteitsscan 2022

17 maart 2022

Overweegt jouw organisatie om een nieuw mobiliteitsbeleid in te voeren? Dan is de interactieve mobiliteitsscan het ideale vertrekpunt. Zo’n scan geeft je waardevolle inzichten in het woon-werkverkeer van je medewerkers. Inzichten waarmee je aan de slag kunt bij het maken van een mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot. Je ontdekt waar kansen liggen om het reisgedrag van je werknemers duurzamer, goedkoper en vitaler te maken op het gebied van thuiswerken, openbaar vervoer, elektrisch rijden of (elektrisch) fietsen. AVG-proof mobiliteitsadvies Groot Schiphol Bereikbaar ziet er op toe dat er alleen gegevens gebruikt worden die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Op deze manier worden persoonsgegevens beschermd en kunnen bedrijven hun voordeel doen met oplossingen die de bereikbaarheid en duurzaamheid bevorderen. Over Groot Schiphol Bereikbaar Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van I&W bundelen de krachten in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Samen zetten ze zich in voor een betere infrastructuur, duurzame mobiliteit en gedragscampagnes om bijvoorbeeld thuiswerken, de fiets of het OV te stimuleren. Zo blijft Schiphol een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken. Wilt u alvast meer informatie over de mogelijkheden kijk dan op www.grootschipholbereikbaar.nl .

Buurtpreventie op Graan voor Visch

8 oktober 2021

Niet alleen in de woonwijk maar nu ook op het bedrijventerrein. De Whatsappgroep is opgericht om elkaar op de hoogte te stellen van calamiteiten op Graan voor Visch. Met een aantal spelregels zorgt de parkmanager ervoor dat het alleen gebruikt wordt voor calamiteiten. Wilt u ook aansluiten? Dat kan door u aan te melden via de parkmanager: 020 653 68 45 of servicedesk@interglobe.nl. Samen houden wij Graan voor Visch veilig.