Nieuws Graan voor Visch:

Algemene ledenvergadering 2022 groot succes!


Op dinsdag 29 november jl. heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden in het voormalige ProBibio gebouw op de Opaallaan 1180. Er was een geweldige opkomst ondanks dat het Nederlands elftal speelde wat gelukkig resulteerde in een 2-0 winst! We hadden belangrijke punten op de agenda staan zoals de wet voorkeurs recht welke de gemeente heeft uitgesproken over het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid. De leden konden met hun vragen terecht bij Laurens Schenk (Schenk Makelaardij), Jaap van der Gouw (Teekens Karstens) en Jurgen Nobel ( wethouder, gemeente Haarlemmermeer) welke in een panel plaats namen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Mocht het u dit keer niet gelukt zijn om aan te schuiven maar u zou wel de notulen willen ontvangen, laat het ons weten via servicedesk@interglobe.nl . Wij sturen deze u graag toe!

Gladheidsbestrijding winterseizoen 2022 / 2023

RVR Loonbedrijf uit Hooddorp verzorgt deze winterperiode het strooiwerk om gladheid te voorkomen en zij houden het bedrijfsterrein Graan voor Visch Zuid sneeuw- en ijsvrij.

Avondschouw / verlichting 11-2022

Op woensdag 9 november hebben wij een avond schouw gereden en gecontroleerd of de verlichting nog allemaal werkzaam is op ons bedrijventerrein. Voor de sociale veiligheid is dit van groot belang. Constateert u nu dat een verlichtingsbron het niet doet, meldt dit dan via https://lms.nederlandslicht.nl/haarlemmermeer of geef het aan ons door, dan pakken wij dit op.

Enquete resultaten, 10-2022

Op 10 oktober jl. hebben wij een enquête verspreidt onder de eigenaren en gebruikers van Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch. Als BIZ willen wij graag weten wat er speelt onder de eigenaren/ gebruikers van het bedrijventerrein, uw mening telt tenslotte. Wij hebben respons gehad met knelpunten, maar zeker ook met de antwoorden op de kansen voor verbetering. Daar gaan wij hard mee aan de slag in 2023. Één van de zaken die steeds naar voren komt is het parkeerprobleem en daarmee de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. We houden u hierover uiteraard geïnformeerd!

World Cleanup day 2022


Mobiliteitsscan 2022

Overweegt jouw organisatie om een nieuw mobiliteitsbeleid in te voeren? Dan is de interactieve mobiliteitsscan het ideale vertrekpunt. Zo’n scan geeft je waardevolle inzichten in het woon-werkverkeer van je medewerkers. Inzichten waarmee je aan de slag kunt bij het maken van een mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot. Je ontdekt waar kansen liggen om het reisgedrag van je werknemers duurzamer, goedkoper en vitaler te maken op het gebied van thuiswerken, openbaar vervoer, elektrisch rijden of (elektrisch) fietsen.

AVG-proof mobiliteitsadvies
Groot Schiphol Bereikbaar ziet er op toe dat er alleen gegevens gebruikt worden die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Op deze manier worden persoonsgegevens beschermd en kunnen bedrijven hun voordeel doen met oplossingen die de bereikbaarheid en duurzaamheid bevorderen.

Over Groot Schiphol Bereikbaar
Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van I&W bundelen de krachten in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Samen zetten ze zich in voor een betere infrastructuur, duurzame mobiliteit en gedragscampagnes om bijvoorbeeld thuiswerken, de fiets of het OV te stimuleren. Zo blijft Schiphol een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken.
Wilt u alvast meer informatie over de mogelijkheden kijk dan op www.grootschipholbereikbaar.nl .

World Clean Up Day, 17-9-2021

Graan voor Visch Zuid heeft meegedaan aan de World Clean Up Day op vrijdag 17 september 2021. Meerdere bedrijven hebben meegedaan en o.a. de 25 meter om hun pand zwerfafval vrij gemaakt. Alle zakken werden verzameld op het parkeerterrein van het ROC en opgehaald door de Meerlanden.

De toppers van ons bedrijventerrein werden beloond met een heerlijk ijsje van IJsmoment. Bedankt voor jullie inzet en dat jullie mee deden met Graan voor Visch een stukje schoner maken. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water was aanwezig om het initatief te steunen en de deelnemers te bedanken.

Buurtpreventie op Graan voor Visch, 8-10-2021

Niet alleen in de woonwijk maar nu ook op het bedrijventerrein. De Whatsappgroep is opgericht om elkaar op de hoogte te stellen van calamiteiten op Graan voor Visch. Met een aantal spelregels zorgt de parkmanager ervoor dat het alleen gebruikt wordt voor calamiteiten. Wilt u ook aansluiten? Dat kan door u aan te melden via de parkmanager: 020 653 68 45 of servicedesk@interglobe.nl. Samen houden wij Graan voor Visch veilig.

World Clean Up Day, 17-9-2021

Graan voor Visch Zuid heeft meegedaan aan de World Clean Up Day op vrijdag 17 september 2021. Meerdere bedrijven hebben meegedaan en o.a. de 25 meter om hun pand zwerfafval vrij gemaakt. Alle zakken werden verzameld op het parkeerterrein van het ROC en opgehaald door de Meerlanden.

De toppers van ons bedrijventerrein werden beloond met een heerlijk ijsje van IJsmoment. Bedankt voor jullie inzet en dat jullie mee deden met Graan voor Visch een stukje schoner maken. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water was aanwezig om het initatief te steunen en de deelnemers te bedanken.

De entreeborden zijn geplaatst, 16-3-2021

In het BIZ-plan staat opgenomen dat wij ons ook inzetten voor de herkenbaarheid en uitstraling van het bedrijventerrein. Met trots mogen wij u melden dat er inmiddels op 4 locaties entreeborden met een vlaggenmast geplaatst zijn. Zo is het voor alle bedrijven, klanten en bezoekers duidelijk dat zij op ons mooie Graan voor Visch Zuid zijn.

Onderaan het bord hebben wij nog wat ruimte overgelaten voor de keurmerken die gaan volgen. Wij gaan ervoor!

V.L.N.R.: René Klomp (Secretaris), Hans van Inge (Penningmeester) en Theo Hoeke (Voorzitter).Pilot-project Nederland Schoon Bedrijventerreinen

In deze pilot bundelt Nederland Schoon haar krachten met Stichting CLOK, in acht te nemen stappen zal er een goed beeld ontstaan welke problematiek er op het bedrijventerrein is. Hoeveel zwerfafval ligt er en waar ligt dit? Dit doen zij met een 0-meting, zowel objectief als subjectief. Met deze resultaten gaan zij daarna in gespek met stakeholders, de gemeente en de BIZ Graan voor Visch.

Het begin is er maar samen maken wij het verschil. Wilt u uw eigen gebied al claimen en een steentje bijdrage dan kunt u onderstaande link gebruiken. Uw gebied claimen gratis en geeft aan dat u geeft om een nette uitstraling om uw pand.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken aan een prettige werk- en winkelomgeving, meer bewustwording te creeëren en hiermee een nog schoner bedrijventerrein te realiseren.

Schouw met verkeersexpert, 18-8-2020

Beste leden en gebruikers,

Samen met de gemeente is er een schouw ingepland (begin september) waarbij o.a. een verkeersexpert aanwezig zal zijn. Aan de hand van de bevindingen gaan wij met de gemeente een plan maken om de verkeersveiligheid op Graan voor Visch te verbeteren. Naast het verkeer komen meer onderwerpen aan bod zoals bijvoorbeeld het riool.

Wij houden u op de hoogte.

Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête, 10-07-2020

Heeft u de KVO enquête al ingevuld? Dit is belangrijk voor de KVO werkgroep om verder te kunnen om een plan van aanpak op te stellen samen met de politie, brandweer en gemeente. Het gaat om uw ervaring omtrent o.a. veiligheid op het bedrijventerrein. Vragen over het KVO-B kunt u stellen via: servicedesk@interglobe.nl of 020 653 68 45.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, 30-04-2020

Er is gekozen door het bestuur om te gaan voor het keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen. Het KVO-B bevordert niet alleen het contact tussen ondernemers onderling maar ook met de gemeente, brandweer en politie. Samenwerken dringt criminaliteit terug en het is een uitstekende manier om te sturen op verbeteringen op Graan voor Visch.

De werkgroep wordt op dit moment samengesteld, de eerste deelnemers vanuit de gemeente, politie en brandweer hebben zich aangemeld. Vanuit de BIZ Graan voor Visch roepen wij ondernemers op zich aan te melden bij deze werkgroep indien zij bij de overleggen aanwezig willen zijn om samen tot oplossingen te komen. De prioriteiten en meldingen vanuit de enquête worden behandeld en er zal een jaarlijkse schouwronde gelopen worden over het bedrijventerrein om de situaties ter plaatse te bekijken.

Samen staan wij sterken en krijgen wij meer voor elkaar.

Meld u aan bij de parkmanager via: servicedesk@interglobe.nl of 020 653 68 45.

Bijeenkomst vrijdag 6-3-2020: Een vliegende start voor BIZ Graan voor Visch

De bijeenkomst afgelopen vrijdagmiddag was een succes, een vliegende start met sprekers zoals Theo Hoeke (Voorzitter BIZ Graan voor Visch), Robert de Koning (KVO-B), dr. Mathijs Bouwman (RTL Z, Nieuwsuur en Het Financieele Dagblad), Ivo van Oosterhout (directeur MBO College Airport) en o.a. een rondleiding door de vliegtuighangar van MBO College Airport. Wij bedanken de ondernemers voor de aanwezigheid, positieve input en het aankaarten van verbeterpunten op het bedrijvenpark.

Het was een gezellig samenkomen om elkaar beter te leren kennen en de belangen collectief te kunnen behartigen. Wij bedanken MBO College Airport voor de gastvrijheid, Stevaco Vastgoed, Leisure Fund en Interglobe voor de sponsoring van de gastspreker. De media voor hun interesse en wij zien u graag weer de volgende keer.

Heeft u de enquête over de doelen op Graan voor Visch al ingevuld? zie de link naar de enquête op de home pagina.

Bijeenkomst vrijdag 6-3-2020

Lees meer

Het bestuur en Interglobe steken de handen uit de mouwen op Graan voor Visch

Het bestuur van BIZ Graan voor Visch (Hans van Inge, René Klomp en Theo Hoeke) heeft ervoor gekozen om het beheer uit te besteden aan Interglobe Vastgoedmanagement.

Een bekende speler op het gebied van vastgoedmanagement met ruime ervaring en een groot netwerk in de metropool regio Amsterdam (MRA).

Maak kennis met onze parkmanagers op Graan voor Visch: Marjolijn van der Plas en Desirée van Dam.

Lees meer

Hartelijk dank voor de inzet en het stemmen! De draagvlakmeting is behaald.

De draagvlakmeting in behaald, wij bedanken alle eigenaren die gestemd hebben vóór het collectief organiseren van bedrijventerrein Graan voor Visch.

Lees meer

Gemeente Haarlemmermeer

Wethouder Economie & Ondernemerschap, Ap Reinders, juicht het van harte toe wanneer ondernemers een BIZ willen oprichten:

“Een BIZ vergroot de samenwerking en saamhorigheid op een bedrijventerrein of winkelgebied en zorgt voor aantrekkelijke gebieden om te ondernemen. De oprichting van de BIZ Graan voor Visch betekent dat er straks weer een bedrijventerrein in onze gemeente schoner, heler en veiliger is.”

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/een-biz-voor-graan-voor-visch

Lees meer