Mobiliteitsscan 2022

Overweegt jouw organisatie om een nieuw mobiliteitsbeleid in te voeren? Dan is de interactieve mobiliteitsscan het ideale vertrekpunt. Zo’n scan geeft je waardevolle inzichten in het woon-werkverkeer van je medewerkers. Inzichten waarmee je aan de slag kunt bij het maken van een mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot. Je ontdekt waar kansen liggen om het reisgedrag van je werknemers duurzamer, goedkoper en vitaler te maken op het gebied van thuiswerken, openbaar vervoer, elektrisch rijden of (elektrisch) fietsen.

AVG-proof mobiliteitsadvies
Groot Schiphol Bereikbaar ziet er op toe dat er alleen gegevens gebruikt worden die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Op deze manier worden persoonsgegevens beschermd en kunnen bedrijven hun voordeel doen met oplossingen die de bereikbaarheid en duurzaamheid bevorderen.

Over Groot Schiphol Bereikbaar
Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van I&W bundelen de krachten in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Samen zetten ze zich in voor een betere infrastructuur, duurzame mobiliteit en gedragscampagnes om bijvoorbeeld thuiswerken, de fiets of het OV te stimuleren. Zo blijft Schiphol een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken.
Wilt u alvast meer informatie over de mogelijkheden kijk dan op www.grootschipholbereikbaar.nl .