Enquete resultaten

Op 10 oktober jl. hebben wij een enquête verspreidt onder de eigenaren en gebruikers van Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch. Als BIZ willen wij graag weten wat er speelt onder de eigenaren/ gebruikers van het bedrijventerrein, uw mening telt tenslotte. Wij hebben respons gehad met knelpunten, maar zeker ook met de antwoorden op de kansen voor verbetering. Daar gaan wij hard mee aan de slag in 2023. Één van de zaken die steeds naar voren komt is het parkeerprobleem en daarmee de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. We houden u hierover uiteraard geïnformeerd!