BIZ Plan

Alles wat je moet weten

Wat is een bedrijveninvesteringszone?

De wet op de bedrijveninvesteringszones is gemaakt om gebieden waar nog geen georganiseerd beheer is een goed handvat te geven om gezamenlijk belangrijke zaken te regelen. Binnen het BIZ-gebied investeren ondernemers en/of eigenaren gezamenlijk in maatregelen in de openbare ruimte gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in een BIZ.

Initiatiefnemers BIZ Graan voor Visch

Onder leiding van Theo Hoeke (Hoeke Holding B.V.), René Klomp (Hartgerink en Klomp) en Hans van Inge (ZIMOH Beheer B.V.) zijn stappen genomen tot oprichting van de BIZ om gezamenlijk actie te kunnen nemen om problemen binnen het gebied op te lossen en voorkomen.

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de provincie Noord-Holland hebben budget beschikbaar gesteld waarmee de Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch kon worden opgericht. Daarnaast heeft de stichting Interglobe Advies & Consultancy ingehuurd voor de expertise, het secretariaat en de begeleiding rondom het opstarten van de BIZ.

Is de BIZ bedoeld om taken van de gemeente over te nemen?

Nee, de BIZ is niet bedoeld om taken van de gemeente over te nemen. Middels de BIZ worden afspraken met de gemeente vastgelegd over het te leveren onderhoudsniveau door de gemeente. De BIZ biedt ook mogelijkheid om problemen als collectief aan te dragen bij de gemeente en oplossingen aan te dragen. Als collectief staan we sterker!

Hoe komt de BIZ tot stand?

De BIZ komt alleen tot stand als voldoende eigenaren een vóórstem indienen bij de draagvlakmeting. Hiervoor heeft de gemeente in december 2019 een draagvlakmeting georganiseerd. De draagvlakmeting is behaald met dank aan de eigenaren.

Wat zijn de BIZ-doelen op Graan voor Visch?

Momenteel zijn wij bezig met een grondige inventarisatie om de wensen in kaart te brengen en prioriteiten te kunnen stellen voor de BIZ periode van 5 jaar.

Onderstaand enkele speerpunten die eerder benoemd zijn door eigenaren om komende jaren collectief aan te pakken:

 • Veiligheid / vandalisme
 • Verkeersproblemen (parkeren)
 • Ongedierte bestrijding
 • Riolering
 • Herkenbaarheid / Imago verbetering
 • Verbetering wegen, voet- en fietspaden

Het BIZ-plan wat overeengekomen is met de gemeente kunt u opvragen bij de parkmanager.

Plannen & resultaten

Plannen voor het 4e jaar (2023)

 • Vervolg audit Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • Schouw openbare ruimte
 • Uitvoering jaarprogramma collectieve belangenbehartiging
 • Uitvoering overige / doorlopende acties conform beleid / parkmanagement
 • Evaluatie BIZ en voorbereiden volgende BIZ-periode
 • Jaarplan opstellen en uitvoeren m.b.t. verbeteren uitstraling

Resultaten van het 3e jaar (2022)

 • Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen. We hebben een werkgroep samengesteld en gaan nieuwe plannen uitrollen. Afgelopen jaar is er veel aan veiligheid gedaan. Preventie What’s app groep is opgestart, hiervoor zijn de borden ook al op het bedrijventerrein geplaatst en er is een calamiteiten kaart gemaakt.
 • De entreeborden en de vlaggen zijn geplaatst.
 • De gemeente heeft opdracht gegeven aan EMS om een rioleringsonderzoek te doen. Na gedegen onderzoek zullen zij een rapport opmaken hierover. Hierna zal de gemeente zijn plannen maken. Er is budget beschikbaar gesteld.
 • Mocht blijken dat de straat open moet n.a.v. het onderzoek m.b.t. de riolering dan is er de belofte dat er ook met een verkeersdeskundige naar de verkeersveiligheid wordt gekeken.
 • We hebben een fietsschouw gedaan met de betrokken ambtenaren en hieruit zijn acties voortgekomen. O.a. is er een spiegel geplaatst bij Opticom zodat de vrachtauto’s veilig hun kantoorpand kunnen verlaten. Opticom zit naast het ROC.
 • Werkgroep DUWO is druk bezig om hun plan van aanpak uit te voeren. Ze doen meer aan de voorkant voordat jongeren op de Opaallaan kunnen en mogen wonen. Intake gesprek is weer face to face. Ook is er een conciërge aangesteld : Peter van Buuren.
 • Communicatie met leden en gebruikers loopt nu via deze website, nieuwsbrieven en de LinkedIn pagina.
 • Er is nu goed contact met handhaving, straatcoaches en de wijkagent.
 • Wij worden op de hoogte gehouden van graaf- en wegwerkzaamheden in het gebied.
 • Er zijn tot nu toe 50 meldingen over de openbare ruimte opgepakt, uitgezet en/of opgelost.

Resultaten van het 2e jaar (2021)

 • Interglobe Vastgoedmanagement is aangesteld als parkmanagementorganisatie
 • De werkgroep keurmerk veilig ondernemen is gestart met het traject en het certificaat KVO-B is behaald
 • Schouw openbare ruimte met de gemeente (gebiedsmanager, gebiedsbeheerder, BIZ-manager en de wethouder) uitgevoerd
 • Inventarisatie knelpunten verkeer, parkeren en riolering voor een plan van aanpak met de gemeente is uitgevoerd
 • Nederland Schoon pilot project is gestart voor een schoner bedrijventerrein
 • Vergunning voor het plaatsen van entreeborden en vlaggenmasten hebben wij ontvangen
 • Werkgroep DUWO opgericht voor het verbeteren van de beeldkwaliteit rondom de studentenhuisvesting Opaallaan
 • Communicatie met leden en gebruikers is opgestart via deze website, nieuwsbrieven en de linkedin pagina
 • Er is nu goed contact met handhaving, straatcoaches en de wijkagent
 • Wij worden op de hoogte gehouden van graaf- en wegwerkzaamheden in het gebied
 • Er zijn tot nu toe 60 meldingen over de openbare ruimte opgepakt, uitgezet en/of opgelost
 • Aanvullende gladheidsbestrijding openbaar gebied is geinventariseert en is klaar om uitgevoerd te worden bij sneeuwval en gladheid.

Focuspunten