Wat is een bedrijveninvesteringzone (BIZ)?

De wet op de bedrijveninvesteringszones is gemaakt om gebieden waar nog geen georganiseerd beheer is een goed handvat te geven om gezamenlijk belangrijke zaken te regelen. Binnen het BIZ-gebied investeren ondernemers en/of eigenaren gezamenlijk in maatregelen in de openbare ruimte gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in een BIZ.

Initiatiefnemers BIZ Graan voor Visch

Onder leiding van Theo Hoeke (Hoeke Holding B.V.), René Klomp (Hartgerink en Klomp) en Hans van Inge (ZIMOH Beheer B.V.) zijn stappen genomen tot oprichting van de BIZ om gezamenlijk actie te kunnen nemen om problemen binnen het gebied op te lossen en voorkomen.

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de provincie Noord-Holland hebben budget beschikbaar gesteld waarmee de Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch kon worden opgericht. Daarnaast heeft de stichting Interglobe Advies & Consultancy ingehuurd voor de expertise, het secretariaat en de begeleiding rondom het opstarten van de BIZ.

Is de BIZ bedoeld om taken van de gemeente over te nemen?

Nee, de BIZ is niet bedoeld om taken van de gemeente over te nemen. Middels de BIZ worden afspraken met de gemeente vastgelegd over het te leveren onderhoudsniveau door de gemeente. De BIZ biedt ook mogelijkheid om problemen als collectief aan te dragen bij de gemeente en oplossingen aan te dragen. Als collectief staan we sterker!

Hoe komt de BIZ tot stand?

De BIZ komt alleen tot stand als voldoende eigenaren een vóórstem indienen bij de draagvlakmeting. Hiervoor heeft de gemeente in december 2019 een draagvlakmeting georganiseerd. De draagvlakmeting is behaald met dank aan de eigenaren.

Wat zijn de BIZ-doelen op Graan voor Visch?

Momenteel zijn wij bezig met een grondige inventarisatie om de wensen in kaart te brengen en prioriteiten te kunnen stellen voor de BIZ periode van 5 jaar.

Onderstaand enkele speerpunten die eerder benoemd zijn door eigenaren om komende jaren collectief aan te pakken:

  • Veiligheid / vandalisme
  • Verkeersproblemen (parkeren)
  • Ongedierte bestrijding
  • Riolering
  • Herkenbaarheid / Imago verbetering
  • Verbetering wegen, voet- en fietspaden