Beheer

Parkmanagement en beheer

Het Parkmanagement en beheer is uitbesteed aan Interglobe Vastgoedmanagement B.V., een professionele partij met veel ervaring en een groot netwerk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Naast de beheerwerkzaamheden ontwikkelen zij strategieën voor waarde behoud en verhoging van vastgoed.

Zij zijn bekend in de omgeving en hebben het opstarttraject succesvol begeleid voor de Stichting.

Interglobe Vastgoedmanagement BV verzorgt voor de stichting o.a. het secretariaat, de administratie, gebiedscontroles en de servicedesk.

Bij meldingen en vragen over de BIZ Graan voor Visch of het beheer in het gebied kunt u terecht bij: Desirée van Dam. Zij is te bereiken via: 020 653 68 45 of via servicedesk@interglobe.nl .

Meer informatie over de beheerder treft u via:

Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B)

Er is gekozen door het bestuur om te gaan voor het keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen. Het KVO-B bevordert niet alleen het contact tussen ondernemers onderling maar ook met de gemeente, brandweer en politie. Samenwerken dringt criminaliteit terug en het is een uitstekende manier om te sturen op verbeteringen op Graan voor Visch.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een plan van aanpak om criminaliteit terug te dringen. Dit is een succesformule die sinds 2016 uitbreiding heeft gekregen met de thema’s cybersecurity en ondermijning.

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • ondermijning en cybercriminaliteit.

Gladheidbestrijding 2023-2024

De Gemeente Haarlemmermeer zorgt ervoor dat de meeste wegen toegankelijk zijn bij sneeuwval en gladheid. Niet alle wegen worden gestrooid door de Gemeente Haarlemmermeer. Daarom zorgt RVR-Loonbedrijf er dit jaar voor dat alle met de auto toegankelijke wegen op het bedrijventerrein gestrooid worden.

Op de afbeelding staan de wegen aangegeven die gestrooid worden door de Gemeente Haarlemmermeer.

glADHAJDS