Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 29 november heeft de ALV plaats gevonden in het voormalige ProBibio gebouw op de Opaallaan 1180. Er was een geweldige opkomst! We hadden belangrijke punten op de agenda staan zoals de wet voorkeursrecht welke de gemeente heeft uitgesproken over het bedrijventerrein GVV.